Joukkoliikenteestä

Julkista liikennettä tulisi kehittää Lappajärvellä. Nykyisellään ei juuri ole koulukyydityksiä lukuunottamatta mitään, mikä käytännössä koskettaisi tavallista kuntalaista – ja niistäkin liian vähän tietoa tarjolla. Hinnat ja aikataulut ovat muille kuin palvelua usein käyttäville hyvin epäselviä, eikä keskustaan tai ystäviä tapaamaan tule sitten lähdettyä.

Eräs paikkakuntalainen on tuonut hankkeen Facebook-sivuilla esille ajatuksen siitä, että eläkeläisten, työssäkäyvien, lomalaisten ja muiden vastaavien ei-opiskelijoiden tulisi päästä liikkumaan kouluautoissa ilmaiseksi. Tässä on mielestäni suurta potentiaalia. Liikennöitsijä voisi laskuttaa kuljetettavien määrän mukaisesti tai tehdä kiinteän tarjouksen. Lasku kunnalle tulisi kuitenkaan tuskin olemaan kovinkaan suuri, käytännössä puhuttaneen aivan marginaalisista summista. Koulukyytireitit keskustaanhan ajetaan joka tapauksessa viidesti päivässä viitenä päivänä viikossa yleensä noin 50-paikkaisilla autoilla, vaikka pahimmillaan kyydissä ei ole kuin yksi oppilas kerrallaan. Jotakin hyödyntämätöntä? Media joka tapauksessa todennäköisesti riemastuisi aiheesta kovasti. Tämä on asia, joka ei ole kiinni rahasta, vaan päättäjien tahdosta.

Lisäksi kesäaikaan voisi mahdollisuuksien mukaan olla tarjolla jonkinlainen säännöllinen liikenneyhteys keskustaan kaupoille ja muiden palveluiden läheisyyteen. Mielestäni tämän voisi järjestää esimerkiksi kahtena arkipäivänä viikossa ja päivän aikana kolme vuoroa: aamulla, puolilta päivin ja iltapäivällä. Tämä mahdollistaisi kortittomien / autottomien ihmismassojen asiointimahdollisuuden. Oleellista on selkeä tiedotus aikataulujen (ja hintojen) suhteen. Kynnys lähteä liikkeelle on nykyisellään liian suuri. Täytyy luoda toimiva systeemi, jota ihmiset osaavat ja rohkenevat käyttää arjen liikkumiseen. Perustukset ovat valmiina.